Privacystatement

Waarom gebruiken wij uw Persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Wij krijgen gegevens rechtstreeks van u, door middel van het contactformulier.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Uw vraag te beantwoorden over de SWKGroepPas;
• Uw vraag te beantwoorden over de kortingsacties van de SWKGroepPas;
• Aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die de wet ons oplegt;
• Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens
Namens ons verzamelt en verwerkt ook onze zusterorganisatie binnen de SWKGroep, SWKGroep Services B.V. bovengenoemde gegevens. Zij zullen persoonsgegevens niet anders gebruiken dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat SWKGroep Services B.V. adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen.

Bewaartermijn
Zo lang u deelneemt aan de SWKGroepPas bewaren wij uw gegevens. Zodra de deelname stopt, worden de direct herleidbare persoonsgegevens verwijderd. Mogelijke verzilveringen e.d. blijven wél staan in verband met statistisch inzicht voor de partners en SWKGroep.
Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheerprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.
Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van 3 soorten cookies:

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een website. Het gaat hier om loginsessies en gebruikersinstellingen. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook verzamelen we informatie over de manier waarop klanten onze website gebruiken. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kunt u dankzij deze cookies inloggen op onze website. Wij mogen functionele cookies zonder toestemming plaatsen.

2. Statistische cookies
Statistische cookies meten voor ons alle data over het gebruik van onze website. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze website verblijven en welke pagina’s bezoekers bekijken. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij statische cookies plaatsen zonder toestemming. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard.

3. Marketingcookies
Marketingcookies kijken naar het surfgedrag van onze bezoekers. Deze data wordt gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies onder andere voor Facebookadvertising, Google AdWords, YouTube en Vimeo. Bij het bezoek aan onze website vragen wij u toestemming voor het plaatsen van marketingcookies. U kunt hiermee instemmen of deze weigeren. Dit heeft gedeeltelijk invloed op de werking van onze website. U kunt altijd de voorkeur voor het accepteren of weigeren van marketingcookies aanpassen.

Uw huidige cookie-instelling: Nog geen keuze gemaakt

Alleen functionele en analystische cookies worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.
Uw huidige cookie-instelling: Akkoord

Functionele, analystische en marketingcookies worden gebruikt.
Uw huidige cookie-instelling: Niet akkoord

Alleen functionele en analystische worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.
U heeft het recht op het volgende:
• Inzage van uw gegevens.
• Rectificatie indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt.
• Gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.
Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.

Vragen
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy.
Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarom wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres privacyteam@swkgroep.nl

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan fg@swkgroep.nl. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging en datum
Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2020.